Education&Fun Sp. z o.o.przedszkolefairplay.info.pl

Przedszkole językowe Warszawa - Przedszkole Fair Play - FairPlay

Przedszkole językowe Warszawa

Miesięczne czesne w Niepublicznym Przedszkolu Sportowo - Językowym pomniejszone jest o kwotę dofinansowania z programu Maluch + 2021. Czesne obejmuje: ciągłą i troskliwą opiekę nad dzieckiem od godziny 7 do 18, zajęcia prowadzone przez wychowawców grup - umuzykalniające z elementami rytmiki, sensoryczne i plastyczne, opiekę psychologa, logopedy oraz pielęgniarki, zajęcia dla najmłodszych, codzienne zajęcia z języka angielskiego, liczne imprezy okolicznościowe przygotowane przez opiekunów dla dzieci. Rodzice przyznają, że oferta jest bardzo atrakcyjna. I dlatego tak są zainteresowani zapisaniem maluchów właśnie do tego żłobka w stolicy.

Education&Fun Sp. z o.o.
Tel.:789372156
Przyokopowa 33
01-208Warszawa
mazowieckie